Hemmet

Grilla enkelt och säkert på altan

Ett säkert vårtecken är att grillar och utemöbler ställs ut på balkonger, altaner och andra uteplatser. Framförallt är det viktigt att tänka på platsen för grillen – både utifrån funktion och säkerhet.

  1. Närhet till kök

De flesta har grillen nära köket så att det som ska grillas, samt porslin, enkelt kan bäras ut. Ett alternativ är att ha ett enkelt utekök som underlättar grillandet. Med tillgång till vatten i närheten kan även grillen snabbt rengöras efter grillningen. Oavsett är det något att tänka på och förhålla sig till när årets grillplats planeras.

  1. Kontrollera eldningsförbud!

Har det varit ovanligt torrt och varmt kan kommunerna utfärda eldningsförbud. Detta gäller oavsett om elden är på marken eller i en grill. Enklast kontrolleras detta via kommunens hemsida. Även om det sällan förekommer kan polisen utfärda böter till personer som grillar under perioder för eldningsförbud.

  1. Grilla på balkong – kontrollera reglerna

Det finns ingen lag som anger att det är förbjudet att grilla på en balkong. Däremot kan bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare har interna regler. Det kan exempelvis innebär att grillning enbart får ske med elgrill eftersom dessa avger betydligt mindre rök än kolgrillarna.

  1. Inte nära husvägg

Placera inte grillen för nära en husvägg. Detta både utifrån den förhöjda brandrisken samt för att varm rök kan skapa missfärgningar på flera olika material. Detsamma gäller därmed att placering inte ska ske för nära ett plank eller liknande.

  1. Använd grillhuva

Grillhuva är ett slags överdrag som dras över hela grillen och därmed skyddar den mot nederbörd om den inte står under tak. Men huvan kan även användas för att skapa ett skydd så inte småbarn pillrar i det kol som ligger kvar eller river sig på vassa delar.

  1. Grilla rätt beroende på modell

En kolgrill ska enbart användas med kol osv. Det kan låta självklart men det är allt för många som använder modellerna med olika drivmedel. Det är viktigt att komma ihåg att de är byggda för att hantera exempelvis el, kol eller gasol och därmed ska man även hålla sig till detta.