Anlita hantverkare

Om du tänker att renovera, bygga en uteplats eller kanske till och med bygga ett helt hus så kanske du behöver att ta in hjälp. Det är inte alla som är händiga eller har tiden och orken att vara det. Då kan det vara bra att anlita en hantverkare som utför jobbet åt dig. Någon som kan och vet hur saker och ting ska göras så att du kan göra det som du är bra på istället.

Hur väljer du hantverkare?

Vi hör oss ofta för när vi ska välja en hantverkare. Om någon i vår närhet talar gott om en hantverkare så är det mer troligt att vi väljer den jämfört med någon vi inte har hört någonting om.

Viktigt hos en hantverkare

Vi vill gärna ha hantverkare som vi litar på, kan kommunicera med och vara säkra på att de gör ett korrekt utfört arbete. Det är ofta mycket pengar och tid som det rör sig om när det gäller byggnation och renovering, och vi vill vara säkra på att allt blir bra. Därför är det viktigt att företaget och hantverkarna har den kunskap som krävs för att kunna utföra jobbet. Välj det hantverkarföretaget som du får bäst intryck av.

Ditt egna ansvar

Du har ett eget ansvar när det gäller byggnationen. Kontrollera och följa upp att de som du anställer verkligen levererar det som de lovar, att de jobbar som de ska och att de har de behörigheter och certifikat som krävs när det gäller till exempel el och vatten. Du måste vara tydlig i din kommunikation för att undvika missförstånd. Det är du som har anställt hantverkaren så du har rätt att ställa krav på att jobbet blir ordentligt utfört.