Anlägga snygga rabatter

Att anlägga en snygg rabatt behöver inte vara så svårt. Genom att följa en plan kan du snart ha en rabatt som prunkar av både blommor och grönsaker. Ett av de viktigaste tipsen är att planera din rabatt. Hur vill du att den ska se ut? Ta hänsyn till färger men också till höjdskillnader. En rekommendation är att en rabatt ska bestå av tre höjder. De högsta växterna placeras längst bak, de halvhöga i mitten och de lägsta längst fram. Att använda sig av nivåskillnader skapar en mer spännande rabatt men du bör också ta hänsyn till växternas blomningstid. Skissa upp din tanke på ett papper.

Välj jord med omsorg

Vilken jord du använder spelar roll för resultatet. Dessutom trivs inte alla växter med varandra eller i samma jord. Genom att välja rätt jord till dina växter skapar du en bättre förutsättning för dem redan från början. Blomsterhandlare säljer ofta redan färdigblandad jord i säckar som kan heta exempelvis pelargonjord eller såjord. Känner du dig osäker på vilken jord du bör ha kan du alltid fråga i din blomaffär vilken jord som är den mest lämpliga till dina växter. Är jorden för lerig kan du tillsätta barkmull eller torv. Är den däremot för sandig ska du tillsätta mer jord men även barkmull.

Många växter

Ett vanligt misstag är att plantera för få blommor i samma rabatt. Det gör att intrycket inte blir lika maffigt. Köp också gärna flera växter av samma sort, minst två till tre stycken. Fråga om råd i din lokala blomsterhandel. Ögat tycker om struktur och enhetlighet. Förutom att köpa flera av samma sort bör du hålla dig till en viss färgskala men kanske också bryta av med en accentfärg. Sår du från frö brukar det stå längst bak på påsarna hur stora plantorna kommer bli, detta för att du ska kunna räkna ut rätt avstånd. Slutligen får du inte glömma att vattna rikligt redan vid planteringen.