Brandlarm

Brandlarm är en säkerhetslösning som varje hem och byggnad bör ha. Ingen byggnad är immun mot möjligheten att en brand kan bryta ut, och om det sker kan brandlarm rädda liv. Dessa är även mycket små och diskreta, så det finns ingen anledning till att inte använda sig av ett brandlarm.

Ett brandlarm innebär inte något fullständigt skydd mot bränder. De spelar dock en viktig roll genom att de gör folk medvetna om att det pågår en brand, och sedan är det upp till personerna ifråga att ta sig ut ur den byggnad det brinner i. Brandlarmet samverkar därför enbart med de mänskliga resurserna för att se till att en brand får så milda konsekvenser som möjligt. I de mänskliga resurserna ingår utöver att ta sig ut ur den byggnad det brinner i även att se till så att dörrar ut inte är låsta på ett sätt som inte går att låsa upp, samt att dörrarna och gångarna inte är blockerade på något sätt som gör att det inte går att ta sig ut.

Brandlarm har funnits länge på marknaden, och det finns numera ett stort antal sådana. Dessa kommer i en mängd olika typer, men samtliga består alltid av någon typ av detektorer som kan märka om det pågår en brand. Dessa rör sig huvudsakligen om tre olika typer, värmedetektor, rökdetektor och flamdetektor. En värmedetektor reagerar på värme, en rökdetektor på rök, och flamdetektorn på antingen UV-strålning, IR-strålning eller en kombination av dessa. När de känner av värme, rök eller UV/IR-strålning triggar de igång själva brandlarmet. När det gäller stora byggnader som kontorsbyggnader och köpcentrum kan brandlarmet även trigga igång sprinklers vars syfte är att släcka elden. Syftet med brandsläckare är alltså alltid att rädda liv genom att förvarna folk om att det brinner, och i vissa fall även om att försöka släcka branden.