Slipa parkett

När parkettgolvet blivit slitet tänker många kanske på att byta ut parketten. Det är dock både billigare och miljövänligare att slipa den befintliga parketten, som vid slipning kan bli nästan som ny. Parkettgolv bör kunna slipas i de flesta fall då tjockleken är åtminstone 2,5 millimeter, men det beror på slitagets karaktär. Det val du måste göra är om du ska slipa det själv eller anlita ett företag som gör det.

Anlita företag

Om du väljer att anlita ett företag för ändamålet går det ofta snabbt och problemfritt att få golvet i fint skick igen. En van golvslipare tar vanligen inte mer än en dag på sig att utföra slipningen och många gånger görs också lackning. Prisnivån brukar ligga kring 100–200 kronor per kvadratmeter, och i ett dyrare pris brukar i allmänhet lackning inkluderas. Om du väljer att anlita ett företag gäller ROT-avdraget för arbetskostnaden.

Tips om du slipar själv

Slipmaskiner går också att hyra om du vill utföra jobbet själv. Då är det fördelaktigt att välja en maskin som inte dammar så mycket, och ta i beaktande att arbetstiden kan bli längre. Tänk på att använda mun- och hörselskydd, då slipmaskiner både dammar och låter. Slipa i träets fiberriktning för att undvika att skapa repor i golvet. Ha i åtanke att slipdammet är brandfarligt och inte ska dammsugas med vanlig dammsugare.